Elektryka NN

Przeprowadzamy pomiary odbiorcze i okresowe (kontrolne) instalacji elektrycznych (do 1kV) domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy, budynków biurowych, budynków mieszkalnych.
W ramach pomiarów wykonujemy:
– pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (skuteczności zerowania);
– badanie wyłącznika różnicowo-prądowego;
– pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego;
– pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego;
– pomiar instalacji odgromowej (uziom);
– pomiar ciągłości PE;
– inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;
Po wykonaniu prac tworzymy profesjonalną dokumentację techniczną wykonanych pomiarów, którą otrzymuje Klient.
W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych.

Wykonujemy, modernizujemy oraz naprawiamy instalacje elektryczne (oświetlenia, teletechniczne, komputerowe, odgromowe i uziom), montujemy gniazda, wyłączniki, lampy i oprawy, tablice rozdzielcze oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia.

Na prace związane z instalacją elektryczną udzielamy gwarancji oraz zapewniamy serwis po jej upływie.